Kalkulatori

Vendi

Qyteti

Personat

Konsumi i ujit të nxehtë

Tanku i ujit

Kolektorët

Kostot të energjisë elektrike

Kursimi vjetor

 

SHËNIM: Llogaritja është informative dhe duhet të merret si bazë për instalimin e një sistemi diellor. Llogarit

Loading...

 Close

Click to enlarge