Намалување на цените

Согласно со намалувањето на цената на бакарот на светските берзи Ве известуваме дека Еуротерм изврши намалување на цените на сочевите колектори.

За подетални информации за новите цени Ве молиме обратете се до најблиското претставништво.

Еуротерм д.о.о

Адреса:
Леце Котески 50
Индустриска зона Билјана,
7500 Прилеп, Македонија

 

Телефон: +389 48 419 415
Факс: +389 48 422 981

E-mail:
info@euroterm.com.mk
solar@euroterm.com.mk

Еуротерм - Скопје

Адреса:
16-та Македонска бригада б.б.
- спроти ресторан ДОРЈАНА,
1000 Скопје, Македонија

Телефон/Факс:
+389 2 3 171 914
prodavinca-skopje.jpg
   

Еуротерм - Битола

Адреса:
4-ти Ноември б.б.
7000 Битола, Македонија

Телефон/Факс:
+389 47 231 600
prodavinca-bitola.jpg
   

Еуротерм - Прилеп

Адреса:
Моша пијаде 24/31,
7500 Прилеп, Македонија

Телефон:
+389 48 425 059
prodavnica-prilep.jpg
   
Loading...

 Close

Click to enlarge