Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Skema e animuar funksionale e një sistemi diellor bazë.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Skema e animuar funksionale e sistemit diellor e kombinuar me një burim shtesë të energjisë.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Skema e animuar funksionale për sistemin diellor termik në kushtet e stagnimit.
Skema funksionale e një sistemi për ngrohjen e ujit të nxehtë shtëpiak dhe përdorimi si një mbështetje për sistemin e ngrohjes, e përbërë nga: combi - bojler, kazan topth dhe kolektorë diellore
Skema funksionale e një sistemi për ngrohjen e ujit të nxehtë shtëpiak dhe përdorimi si një mbështetje për sistemin e ngrohjes, e përbërë nga: pompë ngrohjeje, ngrohës uji, bufer dhe kolektorë  diellor.
Skema funksionale e një sistemi për ngrohjen e ujit të nxehtë shtëpiak dhe përdorimi si një mbështetje për sistemin e ngrohjes, e përbërë nga:  pompë gjeotermale me ngrohës uji dhe kolektorë diellor.
Skema funksionale e një sistemi për ngrohjen e ujit të nxehtë shtëpiak dhe përdorimi si një mbështetje për sistemin e ngrohjes, e përbërë nga: bojler, bojler gazi, bateri sezonale të  energjisë dhe kolektorëve diellore.
Disa shembuj të skemave funksionale, ku kolektorët diellor janë përdorur për të mbështetur sistemin e ngrohjes më shumë se 10, 20 ose 50%.
Loading...

 Close

Click to enlarge