Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Анимирана функционална шема на основен соларен систем.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Анимирана функционална шема на комбиниран соларен систем со додатен извор на енергија.

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Анимирана функционална шема за соларен термален
систем во услови на стагнација.
Функционална шема на систем за загревање на санитарна топла вода и поддршка на системот за греење, составен од: комби – бојлер, котел на пелети и сончеви колектори.
Функционална шема на систем за загревање на санитарна топла вода и поддршка на системот за греење, составен од: топлотна пумпа, бојлер, буфер и сончеви колектори.
Функционална шема на систем за загревање на санитарна топла вода и поддршка на системот за греење, составен од: геотермална пумпа со бојлер  и сончеви колектори.
Функционална шема на систем за загревање на санитарна топла вода и поддршка на системот за греење, составен од: бојлер, гасен котел, сезонски акумулатор на енергија и сончеви колектори.
Неколку примери на фукционални шеми каде соларните колектори се користат и за поддршка на системот за греење повеќе од 10, 20 или 50%.
Loading...

 Close

Click to enlarge